Cookies

Op deze, en andere websites van Bartels Online, gebruiken we functionele cookies, analytische cookies, en cookies van derden. Functionele cookies zorgen ervoor dat websites goed werken. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruikmaakt van de websites van Bartels Online, waaronder GISBlox.com en Vierkantstatistiek.nl. Die inzichten kunnen we gebruiken om onze websites te verbeteren. Analytische cookies doen een minimale inbreuk op uw privacy. Cookies van derden maken het mogelijk om content van andere websites te laten zien. Derde partijen kúnnen cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen, zoals bijvoorbeeld YouTube dat doet bij ‘embedded video’s’. Wij hebben geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen.

Inhoud

Cookiewetgeving

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging op deze wet van kracht geworden, waardoor cookies met geen of geringe privacygevolgen buiten de cookiewetgeving vallen. De wet stelt voor privacygevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers van websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. Hieronder kunt u lezen wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen. Bovendien informeren we u over de manier waarop onze sites omgaan met cookies, en leggen we uit hoe u ze eventueel kunt uitschakelen.

Soorten cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer opgeslagen worden bij het bezoeken van een website, en die bijvoorbeeld gebruikt worden om uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Sommige cookies plaatsen wij zelf (‘first party cookies’), andere worden door partijen geplaatst waarvan wij op onze websites content tonen, zoals sociale-mediasites en videosites (‘third party cookies’).

Op de websites van Bartels Online, waaronder GISBlox.com en Vierkantstatistiek.nl, worden drie soorten cookies gebruikt:

1. Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze websites te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werken de websites niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

2. Analytische cookies

Onze websites werken met Google Analytics en gebruiken analytische cookies om te kunnen zien waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina's bezoeken, etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze gegevens kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. We houden ons hierbij altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

3. Cookies van derden

Sociale-mediaknoppen en ‘embedded content’ afkomstig van sociale-mediasites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn bevatten vaak cookies. Wat die platformen met deze cookies doen, is ons niet bekend. De gegevens zijn voor ons niet inzichtelijk en we hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen van deze knoppen en embedded content (inclusief de cookies) hebben we volgens de cookiewetgeving uw toestemming nodig.

Cookies uitzetten

Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser instellen. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera of Safari. Let op! Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet altijd van alle functionaliteiten van onze websites gebruikmaken.

Wijzigingen in het cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons cookiebeleid in de nabije toekomst wordt aangepast. We raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier bekendgemaakt worden.

Wilt u meer lezen over de Nederlandse cookiewet? Lees dan de Handleiding Cookiewet (pdf).

Contact opnemen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons cookiebeleid? We beantwoorden ze graag. U kunt ons bereiken via info@bartelsonline.nl.

Laatst gewijzigd: 2019-07-08